Uitnodiging informatiebijeenkomst Winterswijk 1572

Recent zijn meerdere media-uitingen verschenen over "1572 – 450 jaar de geboorte van Nederland".  In dit landelijke themajaar vieren we de geboorte van Nederland, waarbij de kernwaarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbinding (de 4 V's) zijn vastgelegd. Ook vandaag zijn de 4 V's weer actueler dan ooit.

1572 is een landelijk programma, waaraan gemeenten een eigen invulling kunnen geven. Ook in Winterswijk zal er, gedurende het hele jaar, uitgebreid aandacht worden besteed aan het thema 1572. Er zijn twee projectleiders benoemd, die zich al enkele maanden inzetten om met diverse (Winterswijkse) partijen in gesprek te gaan om een gevarieerd jaarprogramma met activiteiten en evenementen samen te stellen. De bedoeling is dat dit nieuwe en verrassende samenwerkingen en combinaties oplevert, met als resultaat een programma dat inhoudelijk voor iedereen iets te bieden heeft. Dus voor jong of oud, man of vrouw, cultuurfan of cultuurleek, denker of doener; voor iedereen zitten er iets interessants in het Winterswijkse 1572-programma.

Om alle betrokken partijen met elkaar in verbinding te brengen, wordt er op donderdag 17 maart een informatiebijeenkomst georganiseerd in Theater De Storm. Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn, kennis te maken met elkaar en met de organisatie. Er zal een overzicht worden gegeven van alle activiteiten en evenementen die op stapel staan. Daarnaast worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd om mee te denken of zelf een idee of een bijdrage aan het Winterswijkse themajaar 1572 te leveren.

We zien je graag op 17 maart om 20.00 uur in de kleine zaal van Theater De Storm. Aanmelden is niet nodig.