Onthulling van de eerste Winterswijkse Vrijheidsboom in De Brinkheurne

Op 10 december 2022 om 10.30 uur wordt aan De Slingeweg in Winterswijk-Brinkheurne de eerste Vrijheidsboom van een serie van negen Vrijheidsbomen onthuld door wethouder Sandra Metaal-ten Dolle.

Het project Vrijheidsbomen is een onderdeel van de Winterswijkse viering van “1572, de geboorte van Nederland”. Hierin draait het om vier thema’s die alle beginnen met een V, Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. De verbondenheid in verscheidenheid komt juist in Winterswijk met haar buurtschappen prachtig tot uitdrukking. Het is één gemeente Winterswijk, maar tegelijkertijd heeft zowel het dorp als iedere buurtschap haar volstrekt eigen karakter. Houtkunstenaar Daan de Leeuw bewerkt in overleg met iedere buurtschap een eiken stam van vier meter tot een kunstwerk dat uniek is voor iedere buurtschap, maar tegelijkertijd een verbinding heeft met de andere Vrijheidsbomen. In De Brinkheurne wordt de eerste boom onthult en de laatste zal geplaatst worden in het centrum van Winterswijk.

Vereniging Volksfeest Brinkheurne heeft een feestelijk programma in elkaar gezet om deze onthulling te vieren. Naast wethouder Metaal zullen ook houtkunstenaar Daan de Leeuw en kenner van De Brinkheurne Jan Heijnen het woord voeren. Musicus en inwoner van De Brinkheurne Willem te Voortwis zal zorgen voor de muzikale omlijsting.

U bent van harte uitgenodigd bij deze onthulling aanwezig te zijn.

 

Vrijheidsbomen in Winterswijk, verbondenheid door vrijheid

Het zal de meeste mensen inmiddels niet ontgaan zijn dat ook in Winterswijk gevierd wordt dat Nederland in 1572 werd “geboren”. In heel Nederland staan de dezelfde thema’s in de schijnwerpers: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Dit zijn de kernwaarden van onze samenleving die toen bevochten zijn en waaraan ons land zich sindsdien in meer of mindere mate heeft vastgehouden. Maar Winterswijk zou Winterswijk niet zijn als de daarvoor in het leven geroepen stuurgroep daar geen geheel eigen draai aan zou geven. Met o.a. activiteiten als concerten van Winterswijkse orkesten, de door Paul Wiegers gemaakte street art schilderingen van Tante Riek, Gerrit Komrij en Piet Mondriaan, het spetterende Midzomer Mondriaan, de Torenfestivals, de prachtige tentoonstellingen in onze musea, was er voor iedereen wel iets van zijn of haar gading te vinden. Maar eerlijk is eerlijk, dit alles speelde zich vooral af in het dorp en daarmee komt het thema Verbondenheid er in relatie tot de buurtschappen wel heel bekaaid af. En juist die verbondenheid tussen dorp en buurtschappen maakt Winterswijk zo bijzonder, zo bijzonder dat het een blijvend monument verdiend. Een monument in de vorm van negen kunstwerken, één in iedere buurtschap en één in het centrum van Winterswijk. En dat zijn De Vrijheidsbomen. Drie worden er in 2022 geplaatst, zes in 2023 waarvan de laatste de dag voor Volksfeest 2023 in het Vrijheidspark. Dan is de puzzel, die letterlijk het hart vormt van iedere boom, compleet.


Het project

Bomen horen bij ons prachtige coulissen landschap, zeker de eik. Negen eikenhouten stammen van vier meter zijn dan ook de basis, een basis waarvan de Winterswijkse kunstenaar Daan de Leeuw, in overleg met iedere buurtschap, een voor die buurtschap uniek kunstwerk zal maken. Een kunstwerk waarin aan de ene kant de eigenheid van de betreffende buurtschap wordt verbeeld en aan de andere kant de verbondenheid met het dorp en de andere buurtschappen wordt weergegeven. Zoals hij het zelf beschrijft: “Omdat de geboorte van Nederland gaat over Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid, onderscheiden de verschillende puzzelstukken zich van elkaar door vorm (vrijheid), maar passen ze wel in elkaar (verbondenheid en verdraagzaamheid). De verschillende kleuren drukken verscheidenheid uit en bij verdraagzaamheid zie ik dat elke buurtschap verschillend mag zijn maar tegelijkertijd ook gelijkwaardig is. Iedere buurtschap is onderdeel van de Gemeente Winterswijk maar heeft haar eigen identiteit. Om met elke buurtschap hierover te communiceren krijgt elk kunstwerk een speciale plek in het hart van de betreffende buurtschap. Verbinden, en toch elkaars verschillen zien zodat er verdraagzaamheid ontstaat en vrijheid”. Alle buurtschappen hebben zich enthousiast achter dit project geschaard en Daan heeft inmiddels al met twee buurtschappen, te weten Brinkheurne en Miste, om tafel gezeten om te komen tot een eerste opzet. Een opzet die verder samen wordt uitgewerkt, zowel vooraf als tijdens de daadwerkelijke creatie van het kunstwerk. Daan maakt het kunstwerk namelijk op de plek waar het komt te staan zodat iedere geïnteresseerde het hele wordingsproces op de voet kan volgen en liefst ook van commentaar kan voorzien. Commentaar in de vorm van anekdotes, verhalen en geschiedenissen uit de buurtschap die aan het eind van het project gebundeld worden in een boekje. Een boekje dat tevens gebruikt kan worden voor een fiets- en wandelroute door ons prachtige buitengebied.


De kunstenaar

Geboren in Lichtenvoorde in 1963 doorliep Daan de LTS richting bouw en in Rotterdam de MTS studie Meubelmaker/Antiekrestaurateur. Als zelfstandig ondernemer restaureerde hij antieke meubelen om na een wereldreis van anderhalf jaar in Wales te belanden als leraar houtbewerking. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan” zoals hij het zelf zegt en na negen jaar Wales besloot hij terug te keren naar zijn ware liefde, het runnen van een eigen werkplaats waar hij al zijn vakmanschap en creativiteit als designer, kunstenaar en meubelmaker kwijt zou kunnen. Die werkplaats vond hij in Winterswijk en van daar uit restaureert en maakt hij meubels, geeft hij cursussen en workshops en maakt hij kunstobjecten met de natuur als uitgangspunt. “Werken aan bewustwording door middel van kunstwerken met een verhaal, dat is mijn drijfveer” zo drukt Daan zijn passie uit.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sylvia Raterink (06-20883072) en Jan Heijnen (06-20879956) van Vereniging Volksfeest Brinkheurne en/of Wim Aalderink (06-10846123) voorzitter van de stuurgroep 1572.