Buitengebied zoekt bewoners

Het project ‘Buitengebied zoekt bewoners’ gaat van start. Op vrijdag 13 januari presenteerde vereniging OBW haar plannen tijdens een forum bij De Woord in Corle. Kansen voor nieuw gebruik van bestaande erven geeft het buitengebied van Winterswijk een impuls. Dit project stimuleert dat vrijkomende erven een nieuw gebruik krijgen. Denk aan meerdere woningen, ook om wonen en werken te combineren. Betaalbaar door met meer mensen de investering te doen.

Jan Bent, voorzitter van vereniging OBW: "Wat we vooral willen bereiken, is dat er een mooie mix in bevolking ontstaat. Jong en oud, rijk en arm, huur en koop, werken met de handen en het hoofd. Ook de combinatie van oudere bewoners die willen blijven wonen met nieuwe, jonge buren geeft kansen voor beiden. Dat is echte noaberhulp. En niet te vergeten; mensen met kinderen!" Wim Korsten, bestuurslid van OBW en een van de trekkers van het project vult aan: "Dat doen we door te zorgen voor praktisch informatiemateriaal, goede kennis van plannen en procedures, een goede samenwerking met de gemeente bij aanvragen, individueel advies vanaf het eerste idee tot het maken van plannen en het matchen van mensen die samen hun plannen kunnen realiseren. Een gezonde mix van inwoners en activiteiten is de beste garantie voor een vitale toekomst. Leefbaarheid door behoud van voorzieningen, verenigingen en scholen. Dat is wat ons drijft."

"Dit project richt zich specifiek op het buitengebied van Winterswijk. De reden is dat dat onze eigen basis is, als vereniging zijn we hier geworteld en hier is ons netwerk. Ook is dit het gebied waar we ons hart aan verpand hebben. Daarnaast zijn regels voor wat er wel en niet kan aan bouwen, verbouwen en bestemmingen gemeentelijk beleid. Winterswijk heeft een heel vooruitstrevende Omgevingsvisie Buitengebied. Dat wil niet zeggen dat alles kan en procedures kunnen desondanks lang en taai zijn, toch kan er -als je plan goed doordacht is- best veel! Dat maakt dat we mensen kunnen adviseren en begeleiden bij ideeën en plannen die juist hier haalbaar zijn."

"Het project is opgezet door de vereniging OBW, Ondernemers Buitengebied Winterswijk. Als vereniging zijn we intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, samen met andere organisaties als BSV (de buurtschappen), LTO (de boeren), Jong WCL (de jeugd uit het buitengebied) en natuurlijk de gemeente Winterswijk zelf. Deze partijen zijn straks ook weer betrokken bij de uitvoering en hebben de ambitie om hier een succes van te maken."

Het project wordt van de aanloop in 2022 tot en met 2024 gefinancierd door de regio Achterhoek (8RHK ambassadeurs), de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de vereniging OBW. Vanuit de vereniging zijn Wim Korsten en Jan Bent de trekkers.

Meer weten? Bezoek www.buitengebiedzoektbewoners.nl of mail naar info@buitengebiedzoektbewoners.nl.

Video