Werkgevers Service Punt Achterhoek

Heeft u medewerkers nodig? Het Werkgevers Service Punt Achterhoek (WSP) heeft het personeel en bouwt samen met werkgevers aan een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Ook is het WSP hét aanspreekpunt voor advies bij personeels- en scholingsvraagstukken, ondersteuning bij werving en selectie, ontslag en faillissement en het inzetten van regelingen en subsidies. Werkgevers hebben met het WSP één loket voor alle arbeidsmarktvraagstukken.  

Beste match
Niet iedereen vindt vanzelf de weg naar de arbeidsmarkt. Daarom hebben het UWV…

Heeft u medewerkers nodig? Het Werkgevers Service Punt Achterhoek (WSP) heeft het personeel en bouwt samen met werkgevers aan een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Ook is het WSP hét aanspreekpunt voor advies bij personeels- en scholingsvraagstukken, ondersteuning bij werving en selectie, ontslag en faillissement en het inzetten van regelingen en subsidies. Werkgevers hebben met het WSP één loket voor alle arbeidsmarktvraagstukken.  

Beste match
Niet iedereen vindt vanzelf de weg naar de arbeidsmarkt. Daarom hebben het UWV, acht Achterhoekse gemeenten, de Sociale Dienst Achterhoek en Laborijn de krachten gebundeld in het WSP. “We gaan uit van de bedrijfsvoering van organisaties, brengen vragen en behoeftes duidelijk in kaart, bieden maatwerkadvies en leveren de juiste kandidaten”, legt accountmanager Sjoerd Westra uit. “Een juiste match gaat dus veel verder dan het doornemen van de kaartenbak met kandidaten. We zijn een bemiddelaar richting werkgevers en erop gericht mensen te ontwikkelen en te ondersteunen. We hebben altijd een kandidaat die bij een bedrijf past, zijn gecertificeerd voor functiecreatie, kunnen adviseren over financiële landelijke regelingen, verzorgen proefplaatsingen en scholingen. Met het aannemen van onze kandidaten doen werkgevers iets terug voor de samenleving.”

Erbij horen
De samenwerking met Achterhoekse bedrijven leidt tot succesvolle matches. Zo leverde het WSP personeel voor Bouke!, de klussendienst van Wam en Van Duren. Sjoerd Westra: “Hier werken naast reguliere vakspecialisten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen er de gelegenheid zich te ontwikkelen. Denk aan mensen die vanwege leeftijd of een chronische ziekte moeilijk aan regulier werk kunnen komen en aan nieuwkomers. Bij Wassink Installatie werkt na een inburgerings- en meeloopperiode een Syrische monteur. Bij Contour hebben we functiecreatie toegepast. Hierdoor is het mogelijk het werk efficiënt te organiseren, de productie te verhogen en iemand in zijn kracht te zetten. Allemaal ‘Unieke Achterhoeksers aan het werk’. Het maakt me enorm blij als mensen weer een duurzame plek in de samenleving hebben gevonden en het gevoel hebben er weer bij te horen!”

Locatie