Willinks Weust

Willinks Weust is een van de Natura 2000 gebieden in Winterswijk. De ondergrond bestaat uit Musschelkalk, afgedekt met keileem en lemig zand. Het is klein gebied waarin je nog oude eikenbossen vindt. Daarnaast zijn er schraallanden met blauwgraslanden en heischrale graslanden. Naast Willinks Weust ligt de bekende Steengroeve