Korenburgerveen

Het Korenburgerveen is 490 hectare groot. Het vormt een geografisch en ecologisch geheel met het Vragender Veen, het Corlese Veen en het Meddose Veen. In het Korenburgerveen ligt het grootste moeras van Oost-Nederland. Er zijn plant- en diersoorten die in ons land en zélfs in Europa zeldzaam zijn. Denk hierbij aan de kleine vleesetende zonnedauw of aan één van de grootste populaties hoogveenglanslibellen van Nederland. 

De bijzondere planten in dit gebied trekken veel verschillende vogels aan. In het Korenburgerveen broeden dan ook veel water- en moerasvogels: zoals blauwborst en roerdomp. Afgelopen jaren zijn hier zelfs kraanvogels gezien. Tijdens het broedseizoen is dan ook een deel van het veen gesloten. Ook de meest kwetsbare delen van het veen zijn niet toegankelijk. Niettemin is er nog genoeg te bewonderen. Het Korenburgerveen ontdek je via excursies of  te voet via het Schaddenpad, een 12 km lange wandeling rondom het veen. Bij een van de ingangen van het veen ligt terras Krosenbrink.