Buskersbos

Het Buskersbos ligt in de buurt van restaurant de Gulle Smidrestaurant Lev by MikeStrandbad Winterswijk en restaurant Reuselink. De beek Boven-Slinge kronkelt door dit mooie bos, waardoor hier veel groeit. Met een beetje geluk zie je een ijsvogel of de grote gele kwikstaart! Langs de Boven-Slinge staan mispel, vogelkers en es. Eiken groeien op de hogere, zandige bodem. Bij het gebied horen percelen grasland waar in het seizoen pinksterbloemen groeien. In de poelen leven kamsalamander en kleine watersalamander. In het voorjaar ziet de bodem op veel plaatsen wit van de bosanemonen. Een teken van ongestoorde bosgrond en in het voorjaar is dit terug te vinden in diverse bossen in Winterswijk.