Vrijheidsboom Huppel en Henxel

Je staat hier voor de Vrijheidsboom van de Winterswijkse buurtschappen Huppel en Henxel. Van deze Vrijheidsbomen zijn er acht die symbool staan voor de betreffende buurtschap en één waarin alles samen komt in het centrum van Winterswijk.

Het idee voor deze Vrijheidsbomen is ontstaan in 2022 als onderdeel van de viering “1572, Geboorte van Nederland”. Hierbij stonden de vier V’s centraal: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. In opdracht van de stichting Ondernemen met Cultuur heeft houtkunstenaar Daan de Leeuw, in overleg met de betreffende buurtschap, een Vrijheidsboom gemaakt die kenmerkend is voor die buurtschap. De boom waar je nu naar kijkt verbeeldt het volgende:

De buurtschappen Huppel en Henxel worden vaak in een adem genoemd. Ze zijn sterk aan elkaar verbonden. Daarom is er voor deze Vrijheidsboom gekozen voor het woord 'Noaberschap'. Midden door de Dötingkrade, in de buurtschap vooral bekend als het Dötten Krö, loopt de Ratumse beek. De beek vormt precies de grens van huppel en Henxel. De Vrijheidsboom staat daarom ook op deze plek. De witte pebbelstenen duiden de Ratumse beek en deze loopt dwars door het puzzelstuk.

Henxel ligt ten noordoosten Winterswijk, Huppel ten noorden van het dorp. Beide zijn ca. 17 vierkante km  groot en hebben respectievelijk een kleine 300 en ruim 400 inwoners.

In het verleden leefden de bewoners vooral van de landbouw maar tegenwoordig hebben veel boerderijen hun agrarische functie verloren. De buurtschappen hebben zo ook een functie als landelijk woongebied gekregen. Henxel bezit enkele bijzondere natuurgebieden, zoals Dötingkrade en Gossink, en de oude korenspieker Kössink.

Het landschap wordt gekarakteriseerd door langwerpige dekzandruggen die evenwijdig lopen aan de natuurlijke laagten in het gebied. Door een dik bouwlanddek steken sommige delen van de ruggen wel drie meter boven de omgeving uit. Nabijgelegen beken zijn in de middeleeuwen verlegd om een aantal gebieden beter te ontwateren. Deze dekzandruggen zijn ontstaan in de laatste ijstijd, het Weichselien. De huidige loop van de Willinkbeek is bijvoorbeeld door een dekzandrug heen gegraven, waardoor er langs de beek steilere hellingen voorkomen dan gebruikelijk bij dergelijke beken. Beide buurtschappen hebben een basisschool, Henxel heeft een kleine christelijke basisschool de Emmaschool en Huppel heeft een openbare basisschool, genoemd naar de voormalige havezate het Waliën die naast het schoolgebouw lag. Beide worden bezocht door kinderen uit de eigen buurtschap, maar ook door die uit omliggende buurtschappen en het noorden van Winterswijk.

Golfliefhebbers kunnen terecht bij Golfbaan De Voortwisch, wijnliefhebbers bij de vrijwel daarnaast gelegen wijngaard Hesselink.

* Deze informatie is zorgvuldig samengesteld door stichting Ondernemen met Cultuur. 

Fietsroute

Er is een fietsroute samengesteld die alle vrijheidsbomen aandoet. De route start en eindigt bij de vrijheidsboom op het Vrijheidspark, tegenover het VVV Inspiratiepunt in het Winterswijkse centrum. Het gpx-bestand van deze fietsroute kan hier gedownload worden. 

Download GPX route

Kunstenaar

Geboren in Lichtenvoorde in 1963, doorliep kunstenaar Daan de Leeuw de LTS richting bouw en in Rotterdam de MTS-studie Meubelmaker. Als zelfstandig ondernemer restaureerde hij antieke meubelen om na een wereldreis van anderhalf jaar in Wales te belanden als leraar houtbewerking. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan” zoals hij het zelf zegt en na negen jaar Wales besloot hij terug te keren naar zijn ware liefde, het runnen van een eigen werkplaats waar hij al zijn vakmanschap en creativiteit als designer, kunstenaar en meubelmaker kwijt zou kunnen. Die werkplaats vond hij in Winterswijk en van daaruit restaureert en maakt hij meubels, geeft hij cursussen en workshops en maakt hij kunstobjecten met de natuur als uitgangspunt. “Werken aan bewustwording door middel van kunstwerken met een verhaal, dat is mijn drijfveer” zo drukt Daan zijn passie uit.

Daan de Leeuw is in elke buurtschap een gesprek aangegaan om een individuele verbeelding aan iedere boom te geven. Elke buurtschap koos zijn eigen woord en kreeg zijn eigen gekleurde puzzelstuk van de puzzel. Zo krijgt elke boom een unieke uitstraling waarin elk buurtschap zichzelf herkent.