Jeroen Sanders, rector Gerrit Komrij College

Gerrit Komrij College

Het Gerrit Komrij College is dé middelbare school van de gemeenschap en van en voor Winterswijk. Voor alle onderwijsniveaus kunnen kinderen hier terecht, van leerwegondersteunend onderwijs tot gymnasium. Om leerlingen goed toe te rusten voor de toekomst levert de school maatwerk. Niet alleen opvoedkundig en onderwijsinhoudelijk, ook op het gebied van samenwerken. Leren door te verbinden.

Anticiperen op toekomst
Dagelijks lopen er zo’n 1.500 leerlingen in het moderne gebouw. De sfeer is er goed, veiligheid en zorg op maat staan voorop. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomstige maatschappij is het cruciaal in te spelen op de razendsnel ontwikkelende arbeidsmarkt en de invloed van automatisering en robotisering, zo stelt rector Sjef Lommen. “Nieuwe banen ontstaan. Daar willen we leerlingen op voorbereiden. Door het leggen van een kennisfundament, het toepassen van kennis in de praktijk en de competenties die…

Het Gerrit Komrij College is dé middelbare school van de gemeenschap en van en voor Winterswijk. Voor alle onderwijsniveaus kunnen kinderen hier terecht, van leerwegondersteunend onderwijs tot gymnasium. Om leerlingen goed toe te rusten voor de toekomst levert de school maatwerk. Niet alleen opvoedkundig en onderwijsinhoudelijk, ook op het gebied van samenwerken. Leren door te verbinden.

Anticiperen op toekomst
Dagelijks lopen er zo’n 1.500 leerlingen in het moderne gebouw. De sfeer is er goed, veiligheid en zorg op maat staan voorop. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomstige maatschappij is het cruciaal in te spelen op de razendsnel ontwikkelende arbeidsmarkt en de invloed van automatisering en robotisering, zo stelt rector Sjef Lommen. “Nieuwe banen ontstaan. Daar willen we leerlingen op voorbereiden. Door het leggen van een kennisfundament, het toepassen van kennis in de praktijk en de competenties die nodig zijn voor de toekomst. Daarnaast regelen we veel buitenschoolse activiteiten waarin cultuur is verweven en we zetten in op innovatie en ondernemerschap.”

Binnen en buiten
Samenwerken met het bedrijfsleven is belangrijk om goedopgeleide leerlingen af te leveren die aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Speciale relatiebeheerders bezoeken de bedrijven, de school organiseert projecten, techniekdagen, stages, gastlessen, bedrijfsbezoeken en leer-/werktrajecten en doet mee aan de STERA-leerroute voor technische vakken. “We halen de praktijk naar binnen en brengen de school naar buiten. Ook werken we nauw samen met de OWIN, Edustrie, lokale verenigingen en beroepsopleidingen en zijn we een gecertificeerde opleidingsschool van de HAN én de Radboud Universiteit.”

Belangrijke rol in Winterswijk
Het GKC speelt in Winterswijk een belangrijke rol en heeft een echte wijkfunctie. In de multifunctionele accommodatie aan het station zijn een bibliotheek en een sporthal ondergebracht. De school kent ook een afdeling Internationale Schakelklas, gericht op het leren van de Nederlandse taal en cultuur. “We leveren in de regio, in het bijzonder voor Winterswijk, een belangrijke bijdrage aan het woon-, werk- en leefklimaat van deze mooie omgeving!”

Locatie