Lindearboretum

Wie van bomen en speciaal van linden houdt, moet eens een kijkje nemen bij het Lindenarboretum, een soort bomenmuseum.

Excursies: Gedurende het voorjaar en zomer bestaat de mogelijkheid om excursies te boeken. Een rondleiding duurt afhankelijk van uw interesse tussen de 1 en 2,5 uur.
Het terrein is voorzien van wandelpaden en is vrij toegankelijk.

Voor onderhoud, uitbreiding en instandhouding van de collectie en het terrein zijn wij volledig afhankelijk van giften en donaties.

 

Prijzen

  • Voor een rondleiding vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 5,= per persoon met een minimum van € 50,=.

Locatie