Kouderecord Winterswijk

Op 27 januari 1942, vandaag precies 80 jaar geleden, werd op het Winterswijkse (K)NMI-weerstation van Jaap Langedijk een temperatuur van -27,4 graden gemeten. Een uniek kouderecord, dat nooit meer is geëvenaard, zelfs niet in de strenge winters van 1956, 1963 en 1979. 

Deze bijzondere historische gebeurtenis verdient een blijvende herinnering, aldus een aantal betrokken inwoners en bedrijven uit Winterswijk. Zij hebben hun krachten gebundeld, met als resultaat een prachtig bronzen beeld van Jaap Langedijk, kijkend naar de thermometer van zijn weerstation. Het beeld heeft een mooie plek gekregen bij de ingang van de accommodatie van de Winterswijkse IJsVereniging aan de Bataafseweg. 

Bronzen beeld

Het bronzen beeld, genaamd "Kouderecord WINTERSwijk", is ontworpen door beeldend kunstenaar en bronsgieter Jan te Kulve. De realisatie ervan past geheel in het circulaire gedachtengoed. De sokkel van het standbeeld bestaat uit een 245 miljoen jaar oude kei uit het Triastijdperk, afkomstig uit de Winterswijkse steengroeve. Het brons is afkomstig uit lagers van een grote, oude machine. Zestig zonnepanelen zorgden voor de energie die nodig was om het beeld te kunnen gieten. 

Onthulling

Na warme woorden van Wim Ruesink, voorzitter van de Winterswijkse Uitdaging Mark van Dam, wethouder Henk Jan Tannemaat en kunstenaar Jan te Kulve, werd het standbeeld vandaag onthuld door Burgemeester Joris Bengevoord. Precies 80 jaar na het Winterswijkse kouderecord van 27 januari 1942. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar WAM & Van Duren en DFDS voor de garantstelling voor de stichtingskosten van het beeld, en naar tal van Winterswijkse inwoners, bedrijven en andere betrokkenen die hun steentje hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van dit project.

Meer informatie over het kouderecord, het project, de initiatiefnemers en het beeld is te vinden op www.kouderecordwinterswijk.nl.