Meedoen met 1572 in Winterswijk

Het is bijna 450 jaar geleden, om precies te zijn 1 april 1572, dat er sprake was van hét keerpunt in de geschiedenis van Nederland. Het was het begin van de grote opstand tegen de Spanjaarden. Landelijk wordt er aandacht besteed aan 1572. Diverse gemeenten sluiten aan bij de festiviteiten met een eigen programma. Ook in Winterswijk wordt dit jaar, met allerlei activiteiten, uitgebreid stil gestaan bij de viering van de geboorte van Nederland. 

Het jaar 1572 is dan ook het begin van “de geboorte van Nederland” én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). De overname van Brielle door de geuzen op 1 april wordt als de startpunt beschouwd. Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Fillips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. In de Achterhoek speelde Graaf Willem IV van den Bergh, van Huis Bergh en zwager van Willem van Oranje, een belangrijke rol. Op 30 juni 1572 werd de stad Bredevoort door de geuzen overgenomen. De bevrijding was echter van korte duur en bleek later het begin van een onrustige oorlogstijd die tientallen jaren zou duren.

Willem van Oranje streed voor vier idealen: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbinding. Deze 4 V’s worden als de kernwaarden van Nederland gezien en zijn tot op de dag van vandaag actueel.

Gedenkwaardige gebeurtenis

In Winterswijk wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers hard gewerkt aan de organisatie van alle activiteiten en evenementen rondom het themajaar 1572. Zij gaan ervoor zorgen dat dit gedenkwaardige jaar niet onopgemerkt aan Winterswijk voorbij gaat. Dat Winterswijk dit ambitieus aanpakt, heeft ook duidelijk een sociale en economische component, namelijk om het bedrijfsleven, middenstand en verengingen weer een boost te geven na alle beperkingen door Corona. Dit biedt een kans voor nieuwe verbindingen. De vrijwilligers zijn bezig met de voorbereidingen. De activiteiten starten vanaf maart 2022.

Oproep

De bedoeling is dat iedereen in Winterswijk die wat te bieden heeft, mee gaat doen. Scholen, sportclubs, musea, middenstand, horeca, kerken, verzorgingstehuizen, muziek- en toneelverenigingen, particulieren en het buitengebied. Het gaat erom dat er veel goede en leuke dingen gebeuren. We hopen heel; veel inwoners en lokale organisaties enthousiast te maken om mee te doen. Vandaar ook de oproep om je te melden bij de organisatie. Er kan veel. Het gaat een bonte mengeling worden die door de hele Winterswijkse samenleving loopt. Ambitie, creativiteit, verbeeldingskracht en vernieuwing zijn kernbegrippen.

Contact

Heb je een leuk idee, een activiteit of wil je helpen? Iedereen met ideeën is van harte welkom om aan te haken. Voor overleg en ondersteuning kan contact opgenomen worden met de organisatie.

Contactpersoon: Charlotte Rixten
E-mail: directie@villamondriaan.nl

Contactpersoon: Gerben Grooten
E-mail: gerben@boogiewoogie.nl

Contactpersoon: Peter ten Hagen
E-mail: petertenhagen4@gmail.com

Voor meer informatie over het landelijke project, zie www.geboortevannederland.nl