Extra gidsen gezocht voor de Steengroeve

Al vele jaren lopen er in de maanden april tot en met oktober elke woensdag en zaterdag gidsen met groepen belangstellenden in en om de steengroeve in Winterswijk. Gedurende 1,5 a 2 uur vertellen de gidsen wat over de historie van het Achterhoekse landschap, het Natura 2000 gebied Willinks Weust, de activiteiten van Sibelco, het Steengroeve Theater en natuurlijk de uitzonderlijke geologische samenstelling van de bodem en de bijzondere vondsten uit de groeve.

De belangstelling blijft groeien en daarom zoeken we extra nieuwe gidsen. Mensen met belangstelling krijgen een kennismakingscursus en rondleiding die plaats zal vinden op zaterdag 19 maart vanaf 13.00 uur. Alle inhoudelijke informatie wordt ook op papier aangeleverd en de mogelijkheid bestaat om eerst mee te lopen als dat de voorkeur heeft.

Belangstellenden kunnen zich tot 17 maart aanmelden bij dirkwillink@hotmail.com of telefonisch via 06.53741251.