Jacobskerk

Musica Jacobi met evensong

Psalmen, liederen, lezingen, gebeden en muziek krijgen hierin een vanzelfsprekende plek. Componisten zetten al eeuwenlang de vaste gebedsteksten van de Anglicaanse avonddienst op muziek. Dit keer worden werken gezongen van onder andere Thomas Tallis, Frank Shera en Ola Gjeilo. Medewerking wordt verleend door de Jacobscantorij, organist Jan-Willem Docter, lector Henk Vis en cantor Wim Ruessink. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Prijzen

  • De vesper is vrij toegankelijk, bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Locatie