Winterswijk in vroeger dagen

Lezing ‘Van domeinhof tot dorp' in de Museumfabriek

Over de dorpskern van Winterswijk in de vroege middeleeuwen gaat de lezing van Luuk Keunen op donderdag 24 januari in de Museumfabriek.

Het is bekend dat een aantal Midden- en Oost-Nederlandse dorpen ontstaan is op grond van een vroeger domeinhof. Over de ruimtelijke structuur van die hoven en de omvorming naar dorpen is echter veel minder bekend. In opdracht van de gemeente Winterswijk heeft Luuk Keunen getracht meer licht te werpen op het functioneren en de ligging van hof en grachten en daarmee ook ook op de transformatie van hofomgeving tot dorp. Bij het onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de uitvoerige en gedetailleerde gegevens die drs. J.B. te Voortwis eerder publiceerde. Dit onderzoek heeft een aantal verrassende ontdekkingen opgeleverd, waardoor meer inzicht is ontstaan over de wording van het dorp Winterswijk.

Luuk Keune…

Lees verder

Over de dorpskern van Winterswijk in de vroege middeleeuwen gaat de lezing van Luuk Keunen op donderdag 24 januari in de Museumfabriek.

Het is bekend dat een aantal Midden- en Oost-Nederlandse dorpen ontstaan is op grond van een vroeger domeinhof. Over de ruimtelijke structuur van die hoven en de omvorming naar dorpen is echter veel minder bekend. In opdracht van de gemeente Winterswijk heeft Luuk Keunen getracht meer licht te werpen op het functioneren en de ligging van hof en grachten en daarmee ook ook op de transformatie van hofomgeving tot dorp. Bij het onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de uitvoerige en gedetailleerde gegevens die drs. J.B. te Voortwis eerder publiceerde. Dit onderzoek heeft een aantal verrassende ontdekkingen opgeleverd, waardoor meer inzicht is ontstaan over de wording van het dorp Winterswijk.

Luuk Keunen is als historisch geograaf verbonden aan het advies- en onderzoeksbureau voor archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie RAAP. Daarnaast is hij lid van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk.

Lees minder

Wanneer

  • donderdag 24 januari 201920.00 - 22.00 uur

Prijzen

  • De kosten bedragen € 3,= voor leden van Vereniging Het Museum en € 5,= voor niet-leden.

Neem alvast een kijkje

Locatie