Jalf Flach

‘Een uitbarsting van Schoonheid’ door Jalf Flach

Jalf Flach zal onder de naam ‘Een uitbarsting van Schoonheid’ een reeks beeldende presentaties geven bij Ankomm'n in de Achterhoek. 

8-5-2018: De Sezession van Oostenrijk & De Secesja van van Tsjechië.

Het betreft de vijfde lezing rondom het thema ‘Art Nouveau & Jugendstil’. Ze kunnen goed afzonderlijk worden gevolgd. Met deze voorlopig laatste lezing over de ‘Secesia’ van Tsjechië en de ‘Sezession’ van Oostenrijk sluit Jalf Flach zijn onderzoek naar het ontstaan en het verval van deze ‘Uitbarsting van Schoonheid’ af. We gaan deze avond zien hoe in dez betreffende landen de zwier en de levendigheiod van de Art Nouveau verstarde. Hoe rond vierkant werd en kleur een meer ondergeschikte rol ging spelen. De Schoonheid was toen overigens al lang gesneuveld in Verdun en Ieper.  En dat vond z’n weerslag in de kunst.

 

Locatie