Expositite schilderijen Jaap Rooke

Op vrijdag 13 januari opende de heer Jik Nihom in de Wereld van Wenters een expositie van schilderijen en tekeningen van Jaap Rooke (1899-1984). Jacobus Sebastianus Rooke was van 1933 tot 1955 leraar in Winterswijk, eerst op de ULO en daarna op School C. 

Hij is toen enige tijd kostganger geweest bij de overgrootvader van Jik Nihom. Rooke was niet alleen als leraar actief, maar was ook lid van de SDAP, de vakbond voor onderwijzers en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO). 

In 1933 organiseerde hij al meteen een familiedag op de Hermanshoeve, het nieuwe Natuurvriendenhuis in Meddo. In 1939 werd hij ontslagen bij de ULO omdat de leerlingenaantallen te laag waren. In 1940 werd hij benoemd tot onderwijzer bij School C, maar of dat een succes was… 

Rooke tekende ongeloo…

Op vrijdag 13 januari opende de heer Jik Nihom in de Wereld van Wenters een expositie van schilderijen en tekeningen van Jaap Rooke (1899-1984). Jacobus Sebastianus Rooke was van 1933 tot 1955 leraar in Winterswijk, eerst op de ULO en daarna op School C. 

Hij is toen enige tijd kostganger geweest bij de overgrootvader van Jik Nihom. Rooke was niet alleen als leraar actief, maar was ook lid van de SDAP, de vakbond voor onderwijzers en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO). 

In 1933 organiseerde hij al meteen een familiedag op de Hermanshoeve, het nieuwe Natuurvriendenhuis in Meddo. In 1939 werd hij ontslagen bij de ULO omdat de leerlingenaantallen te laag waren. In 1940 werd hij benoemd tot onderwijzer bij School C, maar of dat een succes was… 

Rooke tekende ongelooflijk veel: portretten van leerlingen, collega’s, bekenden en passanten. In 1955 vertrekt Rooke naar het Noorden des lands, geeft daar nog enige tijd les en vestigt zich na zijn pensioen in Ermelo, waar hij in 1984 overlijdt. Rooke is nog één keer teruggeweest in Winterswijk; in 1982 exposeerde hij, samen met Henk Nuis, in Museum Freriks. 

Het Museum had al een groot aantal werken van Rooke in zijn bezit en Jik Nihom had onlangs ongeveer dezelfde hoeveelheid tekeningen verworven. Hij heeft toen besloten enkele meer persoonlijke tekeningen – o.a. van zijn overgrootvader – in bruikleen te geven en de rest over te dragen aan het Museum.

Wanneer

  • Elke woensdag, donderdag, vrijdag en dinsdag t/m 1 juli 2023 13.00 - 17.00 uur
  • Elke zaterdag t/m 1 juli 2023 11.00 - 17.00 uur
  • Op zaterdagen inloop tot 16:00 uur

Prijzen

  • Entree €4,00 per persoon (leden op vertoon van geldige lidmaatschapspas vrij entree) Entree combikaart voor beide locaties € 6,00 per persoon

Locatie