Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Oude fruitrassen, een schat van onschatbare waarde

Lezing over historische fruitrassen in de museumfabriek

De heer Hennie Rossel houdt in de MuseumFabriek een lezing met als titel ‘Oude fruitrassen, een schat van onschatbare waarde’.

Cultureel erfgoed

Een avond over de geschiedenis/herkomst van appels en peren en het niet verloren laten gaan van oude rassen, in dit geval ook de Achterhoekse rassen. Vergeten fruitrassen dus. Erfgoed uit lang vervlogen tijden.

Ziekten en plagen vormen een serieuze bedreiging voor onze moderne fruitrassen.…

Lezing over historische fruitrassen in de museumfabriek

De heer Hennie Rossel houdt in de MuseumFabriek een lezing met als titel ‘Oude fruitrassen, een schat van onschatbare waarde’.

Cultureel erfgoed

Een avond over de geschiedenis/herkomst van appels en peren en het niet verloren laten gaan van oude rassen, in dit geval ook de Achterhoekse rassen. Vergeten fruitrassen dus. Erfgoed uit lang vervlogen tijden.

Ziekten en plagen vormen een serieuze bedreiging voor onze moderne fruitrassen.. Veel oude fruitrassen blijken unieke resistentie-eigenschappen tegen ziekten en plagen te bezitten. Deze oude rassen zouden in de toekomst van onschatbare waarde kunnen blijken te zijn bij het ontwikkelen van rassen die beter aangepast zijn aan de veranderende klimatologische omstandigheden. Dat er nog onverwacht veel oude fruitrassen bewaard zijn gebleven, is vooral te danken aan liefhebbers die zich hier de afgelopen decennia belangeloos en met veel passie voor hebben ingezet. Voor hen speelde een belangrijke rol dat het ook gaat om behoud van cultureel erfgoed.  Maar, niet alleen de verzamelde oude, grotendeels vergeten rassen zelf, ook de vaak slechts mondeling overgeleverde kennis ervan is van grote waarde voor wie na ons komen.

Monsters meenemen
Veel oude rassen, maar in ieder geval hun voorlopers, stammen waarschijnlijk al uit de grijze oudheid. Ze zijn vaak streekgebonden, of slechts incidenteel in een bepaalde landstreek blijven bestaan. Vooral de streekgebonden rassen, ook de Achterhoekse, zijn vaak niet of slechts zeer summier beschreven.

Bezoekers van deze avond mogen ook monsters meenemen van evt. oude fruitrassen. De heer Rossel zal dan trachten die op naam te brengen.

Wanneer

  • Museumfabriek open om 19:30 uur

Prijzen

  • Tickets: € 7,00 per persoon. Leden van het museum € 3,50 per persoon.

Locatie