Kunstgeschiedeniscursus kunst en maatschappij

In oktober start er een nieuwe vierdelige kunstgeschiedeniscursus bij de Koppelkerk door kunsthistorica Maria Driessen. De vierdelige cursus staat in het teken van het thema kunst en maatschappijkritiek. Kunstenaars die aan bod komen zijn o.a. Picasso, Ai Wei Wei, Renzo Martens e.a.

Kunst & engagement

Engagement (of: maatschappelijke betrokkenheid) is geen nieuw thema in de kunst. Daarom wordt begonnen met een kort overzicht door de tijd van werken die terug te voeren zijn op engagement en zo helpen de begripsbepaling duidelijk te maken.

Sociaal geaccepteerd?

In het algemeen kan gesteld worden dat oorlog, politieke, economische en sociale misstanden aanleiding kunnen zijn om geëngageerde kunst te maken. Een interessante vraag is of het engagement in een bepaalde kunstuiting als zodanig herkend en geaccepteerd wordt.

Misstanden aan de kaak stellen via de kunst

Kunstenaa…

In oktober start er een nieuwe vierdelige kunstgeschiedeniscursus bij de Koppelkerk door kunsthistorica Maria Driessen. De vierdelige cursus staat in het teken van het thema kunst en maatschappijkritiek. Kunstenaars die aan bod komen zijn o.a. Picasso, Ai Wei Wei, Renzo Martens e.a.

Kunst & engagement

Engagement (of: maatschappelijke betrokkenheid) is geen nieuw thema in de kunst. Daarom wordt begonnen met een kort overzicht door de tijd van werken die terug te voeren zijn op engagement en zo helpen de begripsbepaling duidelijk te maken.

Sociaal geaccepteerd?

In het algemeen kan gesteld worden dat oorlog, politieke, economische en sociale misstanden aanleiding kunnen zijn om geëngageerde kunst te maken. Een interessante vraag is of het engagement in een bepaalde kunstuiting als zodanig herkend en geaccepteerd wordt.

Misstanden aan de kaak stellen via de kunst

Kunstenaars die afkomstig zijn uit landen met een koloniale geschiedenis gebruiken dit verleden als voedingsbodem voor hun kunst. Dat resulteert in heftige werken.

Kunstenaars die op het programma staan

In deze cursus veel aandacht voor de waaier van engagement die nu te zien is in de beeldende kunst.

Outsider Art

Ook de kunststroming Outsider Art maakt deel uit van deze kunstgeschiedeniscursus. Dit biedt een mooie verdieping aan de tentoonstelling die gelijktijdig in de Koppelkerk te zien is van 12 kunstenaars.

Wanneer

  • Donderdag 28 oktober 2021 19.00 - 21.30 uur
  • Vrijdag 12 november 2021 19.00 - 21.30 uur
  • Maandag 25 oktober 2021 19.00 - 21.30 uur
  • Zaal open om 18:30 uur

Prijzen

  • Kosten: € 80,00 voor 4 colleges in de Koppelkerk / € 60,00 voor 4 online colleges
    Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Locatie

Neem alvast een kijkje